ענף הזית במועצת הצמחים

שמן זית ישראלי – ענף הזית במועצת הצמחים

ענף הזית במועצת הצמחים כגוף ציבורי הקשור למגדלי הזיתים, יצרני שמן הזית הישראלי , משווקי שמן הזית הישראלי והצרכנים, עושה מאמצים רבים לקידום שמן הזית הישראלי. ענף הזית פועל לשמירה על איכות שמן הזית הישראלי ושיפורה, העלאת המודעות לערכיו הבריאותיים של השמן ומיגור זיופי שמן הזית. ענף הזית פועל לקידום מקצועי של הענף בשלבי גידול הזיתים לשמן, הפקת השמן, איחסונו ושיווקו. ענף הזית פועל בשיתוף פעולה הדוק עם מכלול גופים העוסקים וקשורים לנושא שמן הזית לשם קידום הנושא והבטחת שמן זית ישראלי איכותי לצרכן. ענף הזית מקיים בקרה קבועה על שמני הזית הישראליים החברים במועדון תו האיכות ונושאים את תו האיכות המעיד על תהליכי בקרה ואיכות מוקפדים.

Banner FaceBook(1)

 

 

 

 מתכונים - שמן זית