הנחיות ועדכונים למגדלי זיתים

יוני 18, 2013

עדכון לחברי הענף

עדכון לחברי ענף הזית מאת דר עדי נעלי בדבר מודעות איכות שמן הזית שעלתה בעקבות שידור תוכנית כלבוטק.
יוני 11, 2013
הנחיות לדגום עלים בזית

הדברת זבוב הזית

הנחיית ענף הזית למגדלי זיתים בנושא הדברת זבוב הזית
יוני 11, 2013
הנחיות לדגום עלים בזית

הנחיות לדגום עלים בזית

הנחיות למגדלי זיתים - הנחיות לדגום עלים בזית