אבני הבזלת

מושב בית הלל, ישראל
04-694987504-6949875
050-5269614050-5269614
04-6818048