חוות רות ולנברג

כפר קיש
04-676949804-6769498
052-3556313052-3556313
04-6769497