בשבילי רק שמן זית ישראלי

עם תו האיכות

הכי טרי, הכי בריא, הכי ישראלי!

ענף הזית

נושא שמן הזית קיבל בשנים האחרונות תנופה בעיקר בעקבות מחקרים המצביעים על התכונות הבריאותיות של ענף הזית.

ענף הזית עומד בקשר ישיר עם המגדלים על מנת לסייע במחקר והדרכה, ידע מקצועי, שיתוף בפיתוח טכנולוגיות ומידע לגבי מיכון חדיש.

ענף הזית אמון על שמירת איכות שמן הזית בישראל ומקיים בקרה קבועה על בתי הבד.

כל מיכל או בקבוק שמן זית החתום בחותמת תו האיכות של ענף הזית מעיד על בקרה ואיכות השמן.

כמו כן אנו נלחמים בזיופים הן בשמנים ישראליים והן בשמנים תוצרת חוץ.

ענף הזית מקיים קורסים והשתלמויות בייצור ושמירה על איכות השמן.

ענף הזית

נושא שמן הזית קיבל בשנים האחרונות תנופה בעיקר בעקבות מחקרים המצביעים על התכונות הבריאותיות של ענף הזית.

ענף הזית עומד בקשר ישיר עם המגדלים על מנת לסייע במחקר והדרכה, ידע מקצועי, שיתוף בפיתוח טכנולוגיות ומידע לגבי מיכון חדיש.

ענף הזית אמון על שמירת איכות שמן הזית בישראל ומקיים בקרה קבועה על בתי הבד.

כל מיכל או בקבוק שמן זית החתום בחותמת תו האיכות של ענף הזית מעיד על בקרה ואיכות השמן.

כמו כן אנו נלחמים בזיופים הן בשמנים ישראליים והן בשמנים תוצרת חוץ.

ענף הזית מקיים קורסים והשתלמויות בייצור ושמירה על איכות השמן.

נושאים אחרונים