בלוג

מטעי זיתים רבים בצפון ננטשו בגלל המלחמה, והענף שמבוסס ברובו על עובדים פלסטינים נקלע לצורך אקוטי בעונת המסיק הגשם קצת מאחר לבוא הפעם. לפרקים