רשימת בתי בד מאושרים

שם משווקשם בית הבדישובסיווגנייד
אורי אלונימשק אלוניבקועבית בד (קטן)050-5535355    
מוש חני אשכנזיבד ושמן בע"מבית חנןבית בד052-8383004/1    לתאום – 1 בסוף
שמעון פזמשק פזכפר שמואלבית בד054-4214856    
איתן ארזיאיתן ארזירם-אוןבית בד054-2455155-איתן
אלי יוגבשמן מבית טובכפר אחיםבית בד (קטן)052-2538311
בועז עידוכרמאכפר אדומיםבית בד052-8422220
משק פנקס מטעיםהשמן של אסיכרמי יוסףבית בד054-5422257    
נמרודכרמזיתמשמר הירדןבית בד052-8012873 נמרוד
שלמה ימיןמשק ימיןעלמהבית בד (קטן)050-6680395
דוד נוישמן שאןבית שאןבית בד052-5224105
חדר דראושהדראושהאיכסאלבית בד050-9201786 מסאר 
ראיףראיף שמן צפוןמג'ארבית בד050-6716002
אריק סורוקרבית בד שער הנגבברור חילבית בדאריק-052-8668118
גל עשוש טבע גבהיוגבבית בדגל- 050-7366182
פז פרץאבטליוןאבטליוןבית בד052-2404853
ניר שנהבכד חרס מצפה רמון בית בד054-7950180
רוטנברג חזיאגרינירבית נירבית בד050-5212624
חיים פרגתבליני פרגגלאוןבית בד052-8644445/6 
ערן גליליערן גליליבית לחם הגליליתבית בד (קטן)054-4903157    
משה מרטוןשמן זית עבריצפריהבית בד (קטן)050-4773605
מוטי בסלחלוצהרוח מדברבית בד052-4539950
שמואל ביתןביתן הבד בנגביושיביהבית בד050-6204439  ניר 
גיא רילובמקורה בע"מחוות מקורהבית בד (קטן)054-4330606    
פלג אברוצקיעין כמוניםעין כמוניםבית בד052-3719023    052-5612182  
נעים שאנןטעמי המסיקג'וליסבית בד054-4241198
ראובן סולןבודידהבודידה- לוזיתבית בד (קטן)08-9365295
היסאם חורי וויסאם חוריבית בד מררמררבית בדהיסאם 052-6881034 , ויסאם 052-6881033
ארז בן סעדון-ארץ הצבייקב טוראשילהבית בד (קטן)מורדכי 052-7966593
אייל אנג'לנאות סמדרנאות סמדרבית בד054-9798477    
חנן פליישמן שמן דרוםמסמיהבית בדלתאום-חנן 054-2401511
עבד חטיבעבד חטיבעראבהבית בדעבד 054-6535027
חסן חטיבש.ז בית הכרםדיר אל אסדבית בד050-5645058    
ראיד חוסייןבית בת אל סהאלדיר חנאבית בד050-3642109