נייר עמדה שמן מזויף
יוני 9, 2013
הנחיות לדגום עלים בזית
הדברת זבוב הזית
יוני 11, 2013

הנחיות לדגום עלים בזית

הנחיות לדגום עלים בזית

משרד החקלאות ופיתוח הכפרמשרד החקלאות ופיתוח הכפר
שרות ההדרכה והמקצוע
מחוז העמקים

5.06.2013

למגדלי הזיתים שלום רב,

הנחיות לדגום עלים בזית:

הנחיות לדגום עלים בזיתתאריך הדיגום: חודשים יולי – אוגוסט.
עצים נדגמים: דוגמים עלים מבוגרים ובריאים (טרפים כולל פטוטרות) מאמצע ענפים של הגידול האביבי הנוכחי ללא פרי מארבע צידי העץ בגובה קומת אדם. יש לאסוף כ- 100 עלים למדגם מכ 20 עצים.
טיפול בדוגמאות: יש לארוז את מדגם העלים בשקית נייר ולהעבירו בהקדם האפשרי למעבדת שירות שדה הקרובה (נווה יער) בצירוף הפרטים הבאים: תאריך הדגימה, שם המגדל, חלקה, זן, שיטת השקיה וכמויות דשן בעונה האחרונה. במידה וחל עיכוב בהעברת המדגם למעבדה יש לאחסן אותו במקרר (לא בהקפאה) עד מועד ההעברה למעבדה.

לא לערבב עלים מזנים שונים. כל זן ידגם בנפרד. (מכל חלקה ידגם הזן העיקרי).

 בברכה

מדריכי הגידול, ושירות שדה