מועצת הצמחים

מועצת הצמחיםמועצת הצמחים מאגדת בתוכה את ענף הירקות, ענף הירקות, ענף ההדרים, ענף הזית.

המועצה הוקמה בשנת 2004 והינה מועצה סטטוטורית המורכבת מנציגי המגדלים, הממשלה והציבור.

המועצה פועלת בתחום ענף החקלאות לצד משרד החקלאות ואירגוני המגדלים.

בישראל אלפי חקלאים קטנים כגדולים המייצרים תוצרת חקלאית מגוונת. פיתוח זנים ומחקר הוא נושא מורכב והחקלאי הבודד לא יכול לבצע זאת ומכאן שהמועצה אחראית על הפיתוח המחקר, נושא ביטוח נזקי טבע ולא פחות חשוב, ויסות הכמויות פירות וירקות בשוק הישראלי על מנת למנוע הצפה.

כל פעולות מועצת הצמחים מתבצעות בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות.

המועצה נמצאת באופן קבוע במהלכי התייעלות, דבר המאפשר חיסכון בהוצאות ובהורדת היטלי המס לחקלאים.

לאתר מועצת הצמחים, לחץ כאן