יום עיון במסגרת קורס יצרני שמן זית
אוגוסט 27, 2013
הנחיות לדגום עלים בזית
הנחיות לעונה למגדלי הזית
אוקטובר 10, 2013

מכתב למשווקים

למשווקים שלום רב,

א.ג.נ.,

תו האיכות ממשיך להתחזק ודורש מאיתנו משנה זהירות והקפדה יתרה.

אנו פועלים לשדרוג תהליך הבקרה שיכלול הגדלת כמות המבדקים.

כמו כן, הוחלט לחזק את הבקרה על בתי הבד , הוחלט שתו האיכות יינתן רק עבור

שמן זית שיוצר בבית בד שעבר אישור במסגרת מנגנון הבקרה של תו האיכות. בדקו

וודאו מבעד מועד שבית הבד שלכם נבדק ואושר.

ללא אישור לבית הבד בו יצרתם את השמן לא יינתן לשמן תו איכות!

יוקרתו ואמינותו של תו האיכות חשובים לכולנו, עזרו לנו לשמור עליהם.

בברכה,

ד"ר עדי נעלי
מנהל ענף הזית