טופס השתתפות לפסטיבל ימי ענף הזית 2015
ספטמבר 9, 2014
מכרז לרכישת היבול על העצים של מטעי הזיתים המעובדים בחוות חנניה
ספטמבר 16, 2014

משרות ניהול בארגון השמן העולמי

מצורפות משרות לסגני מנכ"ל ארגון השמן העולמי (ICO).

המעוניינים מתבקשים לפנות למשרדי ענף הזית בטלפון:  04-6990007