מכרז לרכישת היבול על העצים של מטעי הזיתים המעובדים בחוות חנניה
ספטמבר 16, 2014
פרס אפי 2014
אוקטובר 5, 2014

נוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים 2014-2015

משרד החקלאות ופיתוח הכפר גיבש  תכנית חדשה לעידוד חקלאים על ידי סיוע להתארגנות- באמצעות תמיכה בשלבים שונים של התגבשותה והפעלתה. מטרת התוכנית לתמרץ את החקלאי הבודד ולחזק את ההתיישבות. על ידי התאגדות בהתארגנויות החקלאים נהנים מיתרונות לגודל ויכולים לשפר את כוח המיקוח ואת הרווחיות העסקית שלהם.

התוכנית שגובשה כוללת שלושה מסלולי תמיכה: סיוע בשלב "בחינת ההיתכנות" להשתתפות בעלות שירותי ייעוץ לבדיקת היתכנות להתארגנות חקלאים ולהכנת תכנית עסקית. מסלול נוסף הינו השתתפות בעלות גיבוש המסמכים המשפטיים ליצירת ההתארגנות לבניית התשתית המשפטית לצורך ייסוד ההתארגנות עד להעמדת תקנון וכלל מסמכי ההקמה הנדרשים לרישומם כאגודה שיתופית על ידי רשם האגודות השיתופיות. מסלול שלישי יתמוך בעלויות לניהול ההתארגנות וגם לפעולות מיתוג ושיווק של ההתארגנות, כדוגמת: שירותי הדרכה לחקלאי האגודה או עבור שירותי ייעוץ כלכלי ועסקי לאגודה, השתתפות בפרסום, מחקרי שוק, הקמת אתר אינטרנט ויחסי ציבור.

פרטים על הנוהל לתמיכה בהתארגנויות מגדלים ניתן למצוא בקישורים הבאים:

1. נוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים 2014-2015 לנוהל לחצו כאן.

2. מצגת מלווה, למצגת לחצו כאן.

שימו לב לשינויים העיקריים שנערכו בנוהל הכוללים

1.       הגמשת תנאי זכאות להגשת הנוהל
2.       גמישות תקציבית בין סלים 1+2 והעלאת סכום השתתפות המשרד
3.       גמישות תקציבית בסל מס' 3

הגשת בקשות

ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד תאריך 16.11.14 דרך מחוזות משרד החקלאות ופיתוח הכפר. הבקשות יבחנו על פי סדר הגשתן ובתנאי שהוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. כמו כן, ניתן להגיש בקשות גם בין התאריכים 16.11.14 ועד ה-30.3.15. אך אלו ייבחנו בכפוף לאישור תקציב 2015 לנושא.