הנחיות לדגום עלים בזית
הנחיות לעונה למגדלי הזית
אוקטובר 10, 2013
דיון בועדת הכלכלה של הכנסת
אוקטובר 10, 2013

פסטיבל אוקטובר

תמונות והתרשמות מהפסטיבל שהתקיים ב- 6/10/2013