חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תו האיכות הישראלי!

יצרני שמן הזית הישראלי מסקו השנה
כמה פרסים יוקרתיים ברחבי העולם,
מה הסוד הקסם: איכותי, טרי, ישראלי.

למה תו איכות של ענף הזית?

שמן זית הוא מצרך חובה בכל בית ולכן בבחירת שמן זית טרי ואיכותי, הקפידו לרכוש אך ורק שמן זית ישראלי הנושא את מדבקת תו האיכות. התו היחיד המאשר כי שמן הזית נבדק כימית במעבדה ואורגנולפטית בפאנל טועמים מוסמך. תו האיכות מבטיח לכם שמקורו של שמן הזית שקניתם הוא מישראל ושמתחילת המסיק, דרך המעבר לבתי הבד ועד לצלחת שלכם – נשמרו תהליכי בקרה מוקפדים וברורים שנועדו להבטיח לכם שמן זית בריא, איכותי, טרי ומאה אחוז ישראלי.

מה הקריטריון לקבלת התו?

 1. כל משווק של שמן זית ישראלי, ובלבד שיוכל להציג אישורים שמקורם של הזיתים שמהם יוצר השמן הם מכרמי זיתים בישראל, וממגדל אשר משלם היטלים לענף הזית (להלן "שמן ישראלי"), יוכל לפנות לקבלת תוויות איכות לשמן זית כתית וכתית מעולה. 
 2. אישור רישום בענף הזית הינו תנאי לקבלת תו איכות. תו יוענק רק למשווק או יצרן החבר  בענף או רוכש את השמן מחברים בענף. לצורך חישוב כמויות שמן הזית הישראלי אשר ברשות המשווק לשם הכנת המאזן הטכנולוגי, יידרש המשווק להציג אישור רכישת שמן ממגדל הרשום בענף בלבד.
 3. רק שמן שיוצר בבית בד שאושר ע"י ענף הזית ושנבדק על ידי חברת הפיקוח, יוכל לקבל תו איכות של ענף הזית. על בית הבד להציג  רישיון יצרן.
 4. בעלי בתי בד שאין ברשותם אישור יצרן בגלל בעיות סטטוטוריות יידרשו לעמוד בתנאי האיכות שאינם קשורים להיבט הסטטוטורי.
 5. חקלאים / סוחרים / בתי בד העוסקים במכירת שמן זית בצובר, ישראלי ויבוא, ידרשו להפריד פיסית את אולם הייצור והאחסון של שמן ישראלי מאולם היצור/אחסון של שמן זית מיובא וכן ידרשו גורמים אלו לבצע הפרדה תאגידית בינם לבין פעילות המסחר בשמן מיובא.
 6. הקצאת תווי איכות לשמן זית ישראלי תתאפשר רק בגין שמן זית ישראלי אשר נרכש מחקלאי/סוחר/בית בד אשר אינו עוסק ביבוא ונמצא תחת פיקוח הענף.
 7. על מנת לאשר כמות שמן זית ישראלי לצורך הקצאת מדבקות תוכל חברת הפיקוח להשוות בין דיווח היצרן בית הבד/סוחר ( על תנועות שמן הזית הישראלי לבין דיווח המשווק) אשר יתקבלו במקביל אצלה ותוכל לנהל מאזן טכנולוגי אפקטיבי.
 8. על משווק המייבא שמן זית ליצור בידול בין המוצרים המיובאים למוצרים אשר מיוצרים בישראל על מנת שלא להטעות.
  הבידול חייב להיות מעוגן בנוהל עבודה המשקף את שיטת הבידול עם התייחסות לתקלות. זכאות לקבלת התו מותנית בהצגת נוהל כזה
 9. היה ושונו הקריטריונים, על ענף הזית לידע את כלל המשווקים בקריטריונים החדשים.
 10. משווק אשר גם מייבא שמן זית חייב לשווק שמן זית ישראלי במותג נפרד מהמותג המיובא, כל המותג הישראלי חייב לשאת את תו האיכות.

 

קבלת משווק חדש

 

 • לפנייה המבוקשת יש לצרף כמות שמן זית ותנאי האחסון. כמו כן יש למשווק רישיון יצרן או בקשה לרישיון יצרן כתובות רלוונטיות, איש קשר, מספרי טלפון ופקס ודוא"ל.
 • המשווק יחתום על הסכם המאפשר ביצוע פיקוח ובקרה על עמידה בתנאי התכנית והצגת תיעוד ומסמכים הנדרשים.
 • ענף הזית יבדוק את הניירת ועמידה בתנאים הראשוניים.
 • ענף הזית יודיע לחברת הפיקוח ליצור קשר עם המשווק, לבצע פיקוח ולקחת ממנו דגימות של שמן תוך 7-14 ימים,  וכן לבדיקת אורגנולפטיקה ע"י פאנל טועמים מוסמך של ענף הזית. כמו כן תילקח דוגמא נוספת לצורך בדיקות נוספות במידת הצורך. על המשווק לאפשר לדוגמי חברת הפיקוח לבצע את עבודתם ולקחת דגימות בהתאם להבנתם המקצועית.
 • נציג חברת הפיקוח ימלא דו"ח ביקור אצל המשווק. דו"ח זה יכלול כמות שמן, בקרה על תנאי האחסון בהתאם לתקן דו"ח עקיבות, בקרת מאזן טכנולוגי והתרשמות כללית. דו"ח זה יתויק בתיק המשווק. ניתן לקבל את רשימת הנושאים הנבדקים מחברת הפיקוח.
  בהתאם לממצאי הפיקוח ובדיקות השמן, תמליץ חברת הפיקוח לענף הזית אם לאשר או לא לאשר אספקת תווי איכות למשווק.
  • הבדיקות הכימיות יקדימו את הבדיקות האורגנולפטיות במידת האפשר.
 • באם המשווק עומד בכל התנאים והקריטריונים, יוציא ענף הזית מכתב תשובה ובמקביל תישלח דרישה לתשלום אגרת השתתפות בתו האיכות ובקשה לתשלום על רכישת תוויות איכות. כמות התוויות תיקבע ע"י ענף הזית בתיאום עם המשווק ובהתאם לאישור של מגדל/י שמן הזית הישראלי שבעבורו מונפקים התווים למשווק. 
 • ענף הזית ינפיק למשווק תווי איכות בהתאם לכמות המצוינת באישור ועל פי תמהיל האריזות המתוכנן. לפי בקשת המשווק , 
 • במידה והמשווק ירצה להדפיס תו איכות אישי המשולב בתוך הלוגו שלו, יהיה עליו לפנות לאחד מבתי הדפוס שייבחרו במכרז של ענף הזית, להציג בפניו את האישור ולהדפיס תווי איכות בכמות המאושרת. יש לאשר את התווית המשולבת טרם הדפסתה בחברת הפיקוח.
 • חברת הפיקוח תיפתח תיק משווק לכל משווק.

 

פיקוח ובקרה

 1. כאמור לעיל (סעיף 1.1) רק שמן שיוצר בבית בד שייבדק ויאושר ע"י ענף הזית יוכל לקבל תו איכות של ענף הזית.
  1.  על כלל המשווקים המשתתפים בתכנית לתעד באופן מדויק את נתוני האריזה והשיווק של שמן הזית הישראלי כולל את גודל האריזות ששווקו. בבחינה כעת דרכים חדשות להתאים את הקצאת המדבקות לכמויות האריזות המשווקות. 
 2. הנתונים צריכים להתאים למאזן הטכנולוגי של השמן.
  1.   יבוצע בידוק באתר האחסון והבקבוק (על פי תדירות המוגדרת בנספח א'):
 3. נציג חברת הפיקוח ימלא דו"ח ביקור אצל המשווק. דו"ח זה יכלול כמות שמן, בקרה על תנאי האחסון בהתאם לתקן דו"ח עקיבות, בקרת מאזן טכנולוגי והתרשמות כללית. דו"ח זה יתויק בתיק המשווק. בהתאם לממצאי הפיקוח ובדיקות השמן, תמליץ חברת הפיקוח לענף הזית אם לאשר או לא לאשר אספקת תווי איכות למשווק.
  1.  היה והמשווק לא עומד בתנאי דרישות נוהל זה לפי דו"ח ביקור חברת הפיקוח:
   1. יוקצו למשווק 30 ימים לטיפול באי ההתאמות שנרשמו במבדק.
   2. אם לאחר 30 יום אלה עדיין לא יושלמו הדרישות, חברת הפיקוח תיתן למשווק תזכורת עם העתק לענף הזית ו-30 יום נוספים לביצוע הנדרש ועדכון חברת הפיקוח.
   3. אם גם לאחר 30 הימים הנוספים לא יושלמו הדרישות, תשלח חברת הפיקוח למשווק מכתב התראה לפני הסרתו מרשימת המשווקים המאושרים לתו האיכות, עם העתק לענף הזית. על המשווק יהיה להשלים את הדרישות תוך 10 ימים מקבלת מכתב התראה זה, ולא – יוסר שמו מרשימת המשווקים המאושרים לתו האיכות ויישללו ממנו תווי האיכות שבידו.
   4. יופק דו"ח מקצועי ומפורט הכולל את סיכום אורגנולפטי וכימי של דוגמאת השמן   למשווק תוך 10 ימים מקבלת תשובת המעבדה וממצאי פאנל הטעימה,.
 4.  המפקח מטעם חברת הפיקוח ידגום כאמור לעיל , דגימת שמן זית לבדיקת מעבדה בדיקת אורגנולפטיקה ובדיקה נוספת לגיבוי בעת הצורך. שלושת הבדיקות יערכו לשמן שנדגם מאותו מיכל. בדיקת המעבדה תכלול את ארבעת הבדיקות המקובלות ובאופן אקראי יבוצעו בדיקות נוספות לקביעת הרכב הסטרולים בשמן הזית.
 5. בדיקת המעבדה תכלול את ארבעת הבדיקות המקובלות (חומצות שומן חופשיות, ערך פראוקסיד, בליעה באור, פרופיל חומצות שומן) בתמהיל בדיקות אשר יעודכן בהחלטת ענף הזית מעת לעת ויפורט בנספח ג' המפרט את רמת החריגות ואת התגובה המתאימה להן.
 6. היה והמשווק לא עומד בתנאי דרישות נוהל כמפורט בנספח ג' זה, יישלח למשווק מכתב המפרט את החריגה מדרישות הנוהל ואת התגובה המתאימה הנדרשת )מבדק, ו/או שימוע בעלות נוספת(תוך 10 ימים מקבלת ממצאי בדיקות מעבדה ופאנל טועמים)