התמונה הזוכה: תמונתה של גילי

תמונתו של איתמר
דצמבר 10, 2013
תמונתו של עומר פלדינגר
דצמבר 10, 2013

התמונה הזוכה: תמונתה של גילי

התמונה הזוכה:

במסיק של משפחת מילר.

שמן זית איכותי, תו איכות של ענף הזית במועצת הצמחים, מסיק 2013