סיכום תוצאות תחרות שמן הזית הבינלאומית לשנת 2017

השנה נשלחו סה"כ 632 דוגמאות שונות מרחבי העולם. שמני הזית נשלחו מ-20 מדינות שונות.

השמנים בתחרות מייצגים מעל 80 אזורי גידול שמני זית בעולם ו-65 זנים שונים.

הטבלאות להלן כוללות את הזוכים בפרסים העיקריים בתחרות ואת רשימת השמנים הישראלים שהציון בו זכו נכנס לתחום המדליות השונות. לצורך הנוחות, בכל קטגוריית מדליה מסודרים השמנים על פי שמות המותגים בסדר אלפאביתי.

שמן הזית הישראלי המסחרי הטוב בתחרות – מוענק לשמן הזית הישראלי שקיבל את הציון הגבוה ביותר מבין כל השמנים של מותגים ישראלים מעל 50 טון בשנה.

שמן הזית הישראלי הטוב ביותר מבין מותגי הבוטיק – מוענק לשמן הזית הישראלי שקיבל את הציון הגבוה ביותר מבין כל השמנים של מותגי שמן המוכרים עד 50 טון בשנה.

מותג שמן הזית הישראלי הטוב בתחרות (עבור מותגים שהיקף פעילותם מעל ל-50 טון בשנה) – ניתן למותג אשר ממוצע 3 הציונים הגבוהים ביותר של שמני הזית שלו בתחרות הוא הטוב מבין כלל המותגים הישראלים ששלחו 4 שמנים ומעלה לתחרות.

מותג הבוטיק הישראלי הטוב ביותר (עבור מותגים שהיקף פעילותם עד ל- 50 טון בשנה) – ניתן למותג אשר ממוצע הציונים של 2 שמני הזית הטובים שלו הוא הגבוה ביותר, מבין כלל שמני הזית השייכים למותגי בוטיק ישראלים שהשתתפו בתחרות (ושלחו 2 שמנים ומעלה).

בית הבד הישראלי הטוב ביותר – יינתן ליצרן ולמותג שבבעלותו בית בד אשר ממוצע ציוני 3 השמנים הטובים שלו בתחרות הוא הגבוה ביותר מבין כלל המותגים שבבעלותם בית בד.

אלופי הקטגוריות השונות הישראלים (לשמני זית זניים ובלנד) – ניתן לשמני הזית שקיבלו את הציון הגבוה ביותר בקטגוריה מבין כלל שמני הזית הישראלים שנשלחו בקטגוריה, ובלבד שהשתתפו סה"כ מינימום של 6 שמני זית ישראלים בקטגוריה.

Top Ten – רשימת 10 שמני הזית אשר קיבלו את הציונים הגבוהים ביותר בתחרות.

Grand Prestige Gold – מדליה המוענקת לשמני זית שהציון שלהם בתחרות הוא מעל 85 נקודות. אלו שמני זית שדורגו ברמה הגבוהה ביותר מבין השמנים שהשתתפו בתחרות.

Prestige Gold – מדליה המוענקת לשמני זית שהציון שלהם בתחרות הוא בין 75 ל-85 נקודות. אלו שמני זית שדורגו כטובים ומעבר לרמת הבסיס של כתית מעולה.

Gold – מדליה המוענקת לשמני זית שהציון שלהם בתחרות הוא בין 65 ל-75 נקודות. זוהי למעשה רמת הבסיס של כתית מעולה בתחרות ומשמעותה – שמני זית כתית מעולה ללא פגמים.

לצפייה בטבלאות