סיפורו של משק- אהבה מהזית הראשון

משק שילוח- אלון הגליל

שי שילוח מגדל מאז שנת 2007 חלקה משפחתית של כחמישה דונם באלון הגליל. החלקה כוללת אוסף של זני זית שונים ביניהם ניתן למצוא את הזנים הנפוצים בחקלאות האינטנסיבית: פישולן, פיקואל, קורינייקי וקורטינה וזנים ייחודיים שאינם נפוצים בחקלאות הישראלית כגון: מוריסקה וסוראני.

בעונה הנוכחית שילוח עבד עם בתי בד בבעלותם של יהודים וערבים אשר הראו לו ששם מתחיל השלום האמיתי, והוא ממליץ להגיע למקום בכדי לראות ולהתרשם. שילוח מציין כי הוא מגדל כחלק משותפות כרם זית של כ- 100 דונם בגידול אינטנסיבי .ואומר בקול מלא תקווה:"תמיד נוצר שיח בנושא זיתים ושמן זית שנובע משותפות גורל ותחושה הדדית, והדיון מתפתח לעתיד החקלאות, ופוליטיקה אך כמו תמיד בסופו של דבר הכול מתחיל בזיתים ונגמר בזיתים".

good

בדומה לגישתו לשלום שיכול להתקיים באמצעות עבודה משותפת, כך מתנהלת עבודתו בגידול הזיתים ובייצור השמן: לאורכו של כל התהליך ישנה הקפדה משלבי הגידול ההתחלתיים ועד לאחסון השמן במהלך השנה, תוך קשר אוהב עם הטבע והפגנת הערכה כלפי אמא אדמה.