חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הדברת זבוב הזית

הנחיית ענף הזית למגדלי זיתים בנושא הדברת זבוב הזית

משרד החקלאות ופיתוח הכפרמשרד החקלאות ופיתוח הכפר
שרות ההדרכה והמקצוע
מחוז העמקים

03.6.2013

למגדלי הזיתים שלום רב,

הנדון: הדברת זבוב הזית

הגל הראשון של זבוב הזית כבר בשיאו, והוא כבר נמצא במרבית שטחי הזית. זבובי דור זה עלולים לפגוע קשות במיוחד בזיתי מאכל מהזנים: מנזנילו, נובו, סנטה, נאבאלי ופקואל.

כל מגדל מתבקש לטפל באחת מהאפשרויות שיובאו בהמשך על מנת לתת הגנה לפרי. נכון לעכשיו מגדלים שלא ריססו בפתיונות, מהאוויר או מהקרקע או תלו מלכודות ללכידה המונית חייבים לבצע באופן מיידי, ניטור לנגיעות בזבוב. במידה ויש נגיעות יש לבצע ריסוס חיפוי כפי שיוסבר לעיל, למעט החלקות בתנאי בעל.

לאחר הריסוס הראשון המגדלים מתבקשים לתלות לוחות צהובים לניטור הזבוב לקביעת עיתוי הריסוס השני. במטע שגודלו עד 30 דונם תולים 2-3 לוחות.

המלכודת הסטנדרטית לניטור היא לוחית צהובה מרוחה בדבק: רימי טרפ

הדברת הזבוב

1 – מלכודות ללכידה המונית (תחנות האכלה):

"ביופיד" או "פרוטקט" ללכידה המונית של בוגרי זבוב הזית. תולים 10-7 מלכודות לכל דונם, בצידו הצפוני של העץ במקום מוצל אך גלוי ככל האפשר לסביבה. בזיתי שמן באזורים חמים ניתן לתלות רק 5 מלכודות לדונם תוך כדי מעקב.

יש לבצע מעקב בעזרת מלכודות לניטור רימי טרפ וכן לבצע ניטור לנגיעות בפרי. באם יש נגיעות ניתן לטפל באחד מטיפולי החיפוי.

2 – ריסוסי פתיון:

מהקרקע, שיטה זו מבוססת על משיכת זבוב הזית לפתיון חלבוני מעורב בקוטל חרקים.

הפתיון מורכב מבומינל בכמות של 200 סמ"ק לדונם בתוספת אחד התכשירים הבאים: דיאזינון- דיזיקטול, בזודין א"ר 25% בכמות 300 ג' לדונם.

רוגור, רוגוטקס, דימטואט ת"מ 40% בכמות 120 סמ"ק לדונם. (למעט אזור בית שאן , שם גרם התכשיר לצריבות בפרי).

מלתיון 25 : 150-200 סמ"ק לדונם

ניתן לרסס בתכשיר סקסס המכיל (גם פתיון) בכמות של 125 סמ"ק לד'

ריסוס הפתיון יבוצע במרסס גב עם בוחש או במרסס נגרר. נפח תרסיס 3-5 ליטרים לדונם. היעדר בחישה מתאימה או ירידה בנפח התרסיס עלולים לגרום צריבות.

מרססים כתם או פס בגובה 1.5-2 מטר מהקרקע. די בריסוס צד אחד של העץ. בכרמי שלחין,בכל האיזורים, מתחילים לרסס 7-10 ימים לאחר החנטה לפי ניטור. ממשיכים לרסס ברציפות כל 10 ימים. בחודשים יולי אוגוסט באזורים בהם הטמפרטורה גבוהה מדי עבור הזבובים, אין צורך לרסס, אך יש לעקוב בקפידה אחר פעילות הזבוב באמצעות ניטור. לקראת סוף חודש אוגוסט צפוי חידוש הריסוס לאחר ביצוע ניטור. סף הטיפול בפתיון: בזיתי שמן בהשקייה 1 זבוב למלכודת ליום. בזיתי מאכל 0.1 זבוב למלכודת ליום

בכרמי בעל מתחילים את הטיפולים בחודש יולי. מרווחי הזמן בין הטיפולים 7-10 ימים.

במשך כל עונת הגידול בודקים את הפרי בקפידה לגילוי הטלות. אם למרות ריסוסי הפתיון נמצאו הטלות פוריות או רימות. מרססים ריסוס חיפוי.

3 – ריסוסי חיפוי:

ריסוס ברוגור ותחליפיו לכיסוי של כל נוף העץ בתרסיס. סף הטיפול: 2 זבובים למלכודת ניטור בממוצע או לפי מציאת הטלות בפרי (כשאין מלכודות לניטור)- בסף של 1% מהפירות.

התכשיר המומלץ: רוגור (ודומיו) 40% ת"מ, בריכוז 0.1% או לבאיציד בריכוז 0.1%. לתכשירים יש פעילות סיסטמית, וביכולתם לקטול גם את הרימות, הנמצאות בתוך הפירות. התכשיר יעיל למשך כ-10 ימים. נפח התרסיס לפחות 200 ליטר במטעים המבוגרים.

לגבי לבאיציד, בגלל הישארות ממושכת בפרי שעלולה להימצא גם בשמן, מומלץ לרסס בלבאיציד בטיפולים המוקדמים. כאשר אנו מתקרבים לעונת המסיק יש להעדיף רוגור

בברכה,

מדריכי הגידול
ענף הזית