התמונה הזוכה: תמונתה של גילי

התמונה הזוכה:

במסיק של משפחת מילר.

שמן זית איכותי, תו איכות של ענף הזית במועצת הצמחים, מסיק 2013