ענף הזית כדוגמא לחשיבות ההתארגנות המשותפת של החקלאים או מדוע צריך מועצות ייצור

בשנת 2010 בעקבות משבר ארגוני קשה בענף הזית, התאפשר יבוא של שמן זית בכמות רבה מאד ובאיכויות נמוכות כאשר חלקו הגדול ללא מכסי מגן. הדבר הוביל להצפת השוק בשמן זית, הצטברות מלאים אצל החקלאים, מה שאילץ אותם למכור גם במחירי הפסד לצמצום הנזקים, לקריסת מחירים לחקלאים ומשבר גדול בענף. המגדלים נפגעו קשות מהמשבר  אולם התקשו להתמודד עם המשבר כבודדים. הצרכן נחשף לכמויות שמן זית גדולות באיכויות מפוקפקות כשמותר לציין שלמרות קריסת המחירים לחקלאים, רמות מחירי השמן לצרכן בשנת 2010 היו דומות לשנה הקודמת וירידת המחיר לא הגיעה לכיסו של הצרכן אלא נשארה כנראה בכיסי היבואנים – פערי התיווך גדלו כמובן ומישהו גזר קופון על חשבון המגדל והצרכן.

בשנת 2011 התארגנו מחדש מגדלי ומשווקי שמן הזית בישראל כענף במועצת הצמחים, התארגנות משותפת שחיזקה את מעמדם של המגדלים והמשווקים כגוף מאורגן ולא כפרטים בודדים. התארגנות זו פעלה להסדרת הענף, לצמצום יבוא שמן זית לישראל בעיקר היבוא ללא מכס מגן וכנגד שמנים מזויפים ושמנים שלא ראויים למאכל.  ענף הזית במועצת הצמחים פעל רבות להעלאת המודעות בציבור לשמן הישראלי ולהרחבת השימוש והרכישה של שמן זית ישראלי איכותי תוך ביסוס מעמדו של תו האיכות של הענף.

גרף קטן שווה אלף מילים

ענף הזית