הנחיות לעונת 2015 למגדלי הזית

השקיה

בעת כתיבת שורות אנו מתברכים בכמויות גשמים יפות ברוב אזורי הארץ. כרגע לא נראה כי יש בעיה של הרטבת חתך הקרקע לקראת הפריחה, אולם אין לדעת מה יהיה בהמשך. לכן במידה ותהיה עצירת גשמים לקראת הפריחה והחנטה רק אז יש לשקול השקיה.

עקת מים בתקופת הפריחה והחנטה הינה קריטית ועלולה להביא לאובדן חלק מהיבול ולכן יש לדאוג להשקיה מלאה בתקופה זו. ההשקיה הראשונה למילוי נפח בית השורשים בכמות של לפחות 15 מ"ק לדונם. צריכת המים תגדל עם התפתחות התפרחות ועליית ההתאדות היומית.

יש להקפיד מאד שלא יווצר מחסור מים בקרקע לפני פתיחת התפרחות. מחסור זה עלול לפגוע קשה ביבול.

באם יש שרב בזמן הפריחה יש להשקות כמה שעות ביום במשך השעות החמות של היום, גם אם החלקה קבלה את מנת המים הדרושה.

השקיית מטע צעיר:

במטע הצעיר יש להתחיל להשקות 3 שבועות אחרי גשם אפקטיבי אחרון ולהתייחס לכמויות לפי הטבלה:

tabl3

השקית מטעים מניבים

השקיית כל הגידולים החקלאים בישראל מבוססים על מקדמי השקיה מהתאדות מחושבת (פנמן) . מידע על התאדות מחושבת ניתן לקבל באתר של השרות המטאורולוגי www.http//ims.gov.il ומאתר משרד החקלאות www.http//meteo.co.il. דוגמא לנתונים מהאתרים ניתן לראות בטבלאות הבאות:

 טבלה המציגה את השקיית זיתי השמן לפי חודשים ולפי התאדות מחושבת מאיזור העמק המערבי.

tabl1

 

טבלה המציגה את השקיית של זיתי מאכל מלאה לפי חודשים (לפי התאדות מחושבת), באזור העמק המערבי.

 table2

* מקדם 0.7 עד המסיק

בחלקות של כרם זית סופר אינטנסיבי יש להקטין את מנת המים בשנים הראשונות בהתאם להתפתחות העצים. יש להיוועץ במדריכים.

טיפול במערכות ההשקיה: ראה חוזר אוקטובר 2014.

דישון במטעים שאין בהם מחסורים:

חנקן: סה"כ 20 יחידות שנתית לדונם בזיתי מאכל. בזיתי שמן כ-15 יחידות שנתיות בלבד, דישון עודף בחנקן עלול לגרום לירידה באיכות השמן.

רצוי לדשן לאורך עונת ההשקייה במשך הקיץ עד לתחילת הסתיו (סוף אוגוסט).

אשלגן: מנה שנתית של 30 ק"ג/ד' O2K  או שווה ערך.

זרחן:  בחלקות בהן התגלה מחסור בבדיקות עלים יש לדשן במנה של 10-5 יחידות P2O5 בתחילת באביב

אבץ:  בכרמים בהם נתגלו מחסורים באבץ  מתחת ל15 ח"מ רצוי לטפל בכילאט אבץ 2.5 ליטר לדונם פעמיים בתחילת האביב.

בורון: בכרמים בהם רמת הבורון היתה נמוכה מ- 20 חלקי מיליון בעלים, יש לרסס בפברואר, בנוטריוונט סטרטר לזית (המכיל בורון) בריכוז 3% ההרכב הוא FV +1.8%B + 21  – 33 – 10

כאשר משקים במי קולחין יש להתחשב בתכולת היסודות במים ולהוריד את רמת הדישון במידה מסויימת ויש לזכור כי לא כל תכולת היסודות הנמצאים במי ההשקיה יהיו זמינים לצמח.

ניתן להשתמש גם בדשנים מורכבים

במידה ויש מחסורים לפי בדיקות העלים יש לנהוג לפי ההמלצות המצורפות לטופס המעבדה.

הגנת הצומח:

אקרית החטטין: בחלקות שבהן היתה נגיעות בפרי בשנה הקודמת או שרואים נגיעות גבוהה בעלים יש לטפל באחד מהתכשירים הבאים: מייטק או סמבה בריכוז 0.3% או ורטימק (Abemectin ) ותחליפיו בריכוז -0.1% בתוספת שמן משטח בריכוז 0.5%, תחליפי הורטימק עושים פעולה גם על עש היסמין. ניתן להשתמש גם בתכשירי גפרית נוזלית שעובדים רק על האקרית בצורה יעילה יותר. מועד הטיפול לקראת תחילת הפריחה  (פתיחת הפרחים), תכשירי אבמקטין מתפרקים באור ולכן כדאי לרסס בשעות הערב. בחלקות עם נגיעות גבוהה יש לטפל טיפול שני כנגד האקרית באותם התכשירים מייד עם סיום החנטה. טיפול זה יינתן בחלקות זיתים המיועדות למאכל. בזיתי שמן לא חייבים לטפל אלא אם הכרם צעיר והנגיעות בצימוח גבוהה ורוצים למנוע את הנגיעות בעלווה המתפתחת.

יתוש ענפי הזית: היתוש הפך בשנים האחרונות למזיק רציני בכרם הזית במיוחד בכרמי השמן הנמסקים ע"י בוצרת. במידה והאביב יהיה לח (גשום) , יש לטפל כנגד יתוש ענפי הזית ( החל מאמצע חודש אפריל ) באחד מהתכשירים הפרטרואידים הסינטטיים: תכשירי סיפרמטרין 10% (חומר פעיל) בריכוז 0.1%, או תכשירי סיפרמטרין 20% (חומר פעיל) 0.05%, או ביטרואיד  0.1%, או טלסטאר 0.075%. דרושים 2 טיפולים בהפרש של שבועיים.

יתוש עלי הזית: היתוש הזה פוגע בעלי הזית ובתפרחותועשוי לגרום לנזק רב ליבול לכן יש לטפל בו באם נתגלה בעלים לקראת התארכות התפרחות בסוף פברואר. התכשירים המדבירים את יתוש ענפי הזית ידבירו גם את יתוש עלי הזית.

עש היסמין: עם תחילת  הנגיעות בצימוח הצעיר יש לדאוג לריסוסי נוף עם אחד מהחומרים המורשים: סנסור בריכוז 0.1%, ביתרואיד בריכוז 0.1%, טלסטאר, אולסטר, סטרטר ואטלס בריכוז 0.075%, קרטה בריכוז 0.1%, רנר בריכוז 0.04% .  טרייסר אולטרה בריכוז 0.06%, ספרטה בריכוז 0.02%, טקומי 0.02%. בשנה שחלפה נוספו מספר תכשירים חדשים שקיבלו רישוי אנו מכינים טבלה המרכזת את כל התכשירים המורשים לזית.

פסילת ותריפס הזית: במקומות בהם מטפלים כנגד אקרית החטטין אין צורך לטפל כנגד פסילת הזית מאחר והתכשירים מדבירים גם את פסילת הזית. אולם בחלקות בהם יש נגיעות גבוהה כבר בימים אלה יש לשקול טיפול מיוחד עם אחד מהתכשירים המורשים.

כנימת הזית, פרלטוריה וכנימה אדומה: בשנים האחרונות ישנה התפרצות מחודשת של הכנימות הנ"ל במטעי הזיתים. בחלקות שנצפתה בהם נגיעות בכנימות אלה בעונה שעברה יש לעקוב אחר התפתחות הכנימות ולטפל בשלב ההזדחלות (לקביעת מועד הטיפול חובה להתייעץ עם המדריכים מאחר והתכשירים הם מגח"ים ועובדים רק על שלב הזחל). התכשירים המומלצים: טייגר, קוברה או טריגון בריכוז 0.15%.

כנגד הכנימה האדומה ניתן לטפל גם בקונפידור או תחליפיו בהגמעה 15-30 סמ"ק לעץ בוגר בהתאם למרווחי הנטיעה, לפני פתיחת הפרחים. רצוי לציין כי לגיזום השפעה מכרעת הן על התפרצות המזיק והן על אפשרויות ההדברה לכן כדאי מאוד להקפיד על גיזום נכון.

סס הנמר: בחלק ממטעי הזיתים נצפתה פעילות חזקה של זחלי סס הנמר. יש להמשיך ולעקוב אחר גיחת הבוגרים ולטפל כנגדם.

חוטי פרומון לבלבול בוגרי סס הנמר:  ניתן ורצוי גם להדביר את הסס ע"י שימוש בחוטי פרומון לבלבול זכרים

ההמלצה בכרמים נגועים קשה: 60 חוטים לדונם ובחלקות נגועות פחות כ- 40 חוטים לדונם, הטיפול השיג בשנים האחרונות תוצאות טובות מאשר הטיפולים הכימיים ללא הפרת מאזן בכרם.

ניתן לטפל גם בתכשירים כימיים: הדברת  בוגרי הסס והזחלים הצעירים תעשה לאחר בקיעתם או במעברם מהענפים הדקיקים לענפים עבים יותר.  הטיפולים המומלצים הם: ביסקייה בריכוז 0.04% , מוליט בריכוז 0.07%, ( תכשיר זה מונע נשל) או ראנר בריכוז 0.04%. רצוי להחליף בין החומרים לסירוגין.

מספר הטיפולים ומועדיהם יקבע בהתאם לעצמת הנגיעות בכל חלקה וחלקה.

גיחת הבוגרים מתחילה בסוף מאי תחילת יוני בד"כ, באזורים החמים מאוחר יותר. יש לבצע מעקב למציאת כותנות הגולם ולהתחיל בטיפולי ההדברה.

עש פרי הזיתPrays Oleae (BERN): בשנים האחרונות אנו עדים להתפרצות של עש הזית הפוגע בפרחים. במקרים בהם נצפתה נגיעות בשנה הקודמת או שרואים צריבה בתפרחות או מנהרות בעלים, כדאי לטפל כנגד העש באחד מהתכשירים מקבוצת הפירתרואידים או ברוגור (יעיל גם להורדת אוכלוסיית הזבוב) בריכוז 0.15%. (בכל מקרה כדאי להתייעץ עם המדריכים).

זבוב הזית: הינו המזיק העיקרי בגידול זיתים לקראת תחילת אפריל יש לתלות מלכודות צהובות דביקות לניטור הופעת בוגרי הזבוב. ברגע שנלכדים זבובים בוגרים במלכודות, יש לטפל כנגדו בריסוסי פיתיון או תליית מלכודות ללכידה המונית. טיפול זה כדי להקטין את אוכלוסיות הזבוב לקראת הדור הבא שעלול לפגוע בחנטים הצעירים. למעשה קיימים כבר היום זבובים בוגרים בכרם הזיתים ולכן כדאי לשקול לתלות את המלכודות כבר עכשיו ולהשאירן במשך כל השנה.

עין הטווס: במידה והחורף יימשך יש להמשיך בטיפולים.

 הגדלת פרי בזיתי מאכל:

לאור ההחמרה בסטנדרטים לקבלת פרי למאכל במפעלי הכבישה, יש לעשות את מירב המאמצים כדי להגיע לפרי גדול, במיוחד במטעים בעלי פריחה שופעת. במקרה שאין פריחה שופעת לא צריכים לדלל

ניתן להגדיל פרי ב-3 דרכים:

1- דילול פרי : הדילול יתבצע 10 ימים לאחר פריחה מלאה ע"י אחד מתכשירי NAA, בריכוז של 100 חלקי מליון. נפח  התרסיס במטעים מבוגרים 200 ליטר לדונם. דחייה במועד הריסוס מעבר ל 10 ימים משיא פריחה מחייבת תוספת של התכשיר בכמות של  10 ח"מ  לכל יום. יש להוסיף גם משטח טריטון X 100 בריכוז 0.025%. התכשירים המומלצים הם: אלפנול סופר או אלפטופ. לריכוז של 100 ח"מ ניתן להגיע ע"י הוספת 50 סמ"ק מאחר התכשירים שהוזכרו לכל 100 ליטר מים או במילים אחרות בריכוז 0.05%.

א.      אין לרסס לקראת ימי שרב

    ב. לרסס רק מטעים מבוגרים בעלי פריחה שופעת

 ג. בכל מקרה יש להתיעץ עם המדריכים.

2-     הזנה עלוותית: בשנים האחרונות נעשו מספר נסיונות להגדלת פרי בעזרת הזנה עלוותית. הטיפול היעיל ביותר שנראה כרגע הינו הנוטריונט בוסטר בריכוז 3% 14 יום מפריחה מלאה. יש להיזהר ולא לטפל בכרמים שהיו נגועים במחלת עין הטווס או בעצים חלשים. כמו כן יש להימנע מטיפול בתנאי שרב, בכל מקרה יש להיוועץ במדריכים לפני הטיפול.

3-     שילוב של שניהם: כלומר דילול +הזנה עלוותית, 10 ימים אחרי פריחה מלאה. בכל הנסיונות טיפול זה הביא לתוצאה הטובה ביותר והגדיל את הכנסות החקלאי. בדבר פרטים יש להתייעץ עם המדריכים.

מגדלים שלהם יש כתובת אלקטרונית ועדיין לא כלולים ברשימת התפוצה האלקטרונית מתבקשים להעביר את הדוא"ל שלהם לכתובת הבאה: ronish44@gmail.com

בברכה,

אהוד חנוך,  רוני שייר, פתחי עבד אלהאדי  וראובן בירגר – מדריכי גידול

אשר איזנקוט –  מדריך שרות שדה