הנחיות גידול זית יוני 2015

כמידי רבעון אנו מפרסמים הנחיות למגדלים, להורדת ההנחיות לחודשי הקיץ לחצו כאן

הדברת זבוב הזית

הגל הראשון של זבוב הזית בתחילתו, והוא כבר נמצא במרבית שטחי הזית. זבובי דור זה עלולים לפגוע קשות במיוחד בזיתי מאכל מהזנים: מנזנילו, נובו, סנטה, נאבאלי ופיקואל ברגע שיגיעו לגודל המתאים.

כל מגדל מתבקש לטפל באחת מהאפשרויות שיובאו בהמשך על מנת לתת הגנה לפרי. נכון לעכשיו מגדלים שלא ריססו בפיתיונות, מהאוויר או מהקרקע או תלו מלכודות ללכידה המונית חייבים לבצע באופן מיידי, ניטור לנגיעות בזבוב. במידה ויש נגיעות יש לבצע ריסוס חיפוי כפי שיוסבר לעיל, למעט החלקות בתנאי בעל.

לאחר הריסוס הראשון המגדלים מתבקשים לתלות לוחות צהובים לניטור הזבוב לקביעת עיתוי הריסוס השני. במטע שגודלו עד 05 דונם תולים 1-0 לוחות. המלכודת הסטנדרטית לניטור היא לוחית צהובה מרוחה בדבק: רימי טרפ. כל מלכודת אחרת אינה סטנדרטית ויש קושי להתייחס לתוצאות.

1 – מלכודות ללכידה המונית (תחנות האכלה):

"ביופיד", "פרוטקט" או "נו מד פליי", ללכידה המונית של בוגרי זבוב הזית. תולים 25-7 מלכודות לכל דונם, בצידו הצפוני של העץ במקום מוצל אך גלוי ככל האפשר לסביבה. בזיתי שמן באזורים חמים ניתן לתלות רק 0 מלכודות לדונם תוך כדי מעקב.

יש לבצע מעקב בעזרת מלכודות לניטור רימי טרפ וכן לבצע ניטור לנגיעות בפרי. באם יש נגיעות ניתן לטפל באחד מטיפולי החיפוי.

2 – ריסוסי פיתיון:

ריסוס פיתיון מהקרקע, שיטה זו מבוססת על משיכת זבוב הזית לפיתיון חלבוני מעורב בקוטל חרקים.

הפיתיון מורכב מבומינל בכמות של 155 סמ"ק לדונם בתוספת אחד התכשירים הבאים:

רוגור, רוגוטקס, דימטואט ת"מ 05% בכמות 215 סמ"ק לדונם. (למעט אזור בית שאן, שם גרם התכשיר לצריבות בפרי).

205 : מלתיון 10 -155 סמ"ק לדונם

ניתן לרסס בתכשיר סקסס המכיל (גם פיתיון) בכמות של 210 סמ"ק לד' ריסוס הפיתיון יבוצע במרסס גב עם בוחש או במרסס נגרר. נפח תרסיס 0-0 ליטרים לדונם. היעדר בחישה מתאימה או ירידה בנפח התרסיס עלולים לגרום צריבות.

מרססים כתם או פס בגובה 2.0-1 מטר מהקרקע. די בריסוס צד אחד של העץ. בכרמי שלחין, בכל האזורים, מתחילים לרסס 7-25 ימים לאחר החנטה לפי ניטור. ממשיכים לרסס ברציפות כל 25 ימים. בחודשים יולי אוגוסט באזורים בהם הטמפרטורה גבוהה מדי עבור הזבובים, אין צורך לרסס, אך יש לעקוב בקפידה אחר פעילות הזבוב באמצעות ניטור. לקראת סוף חודש אוגוסט צפוי חידוש הריסוס לאחר ביצוע ניטור.

סף הטיפול בפיתיון: בזיתי שמן בהשקייה 2 זבוב למלכודת ליום. בזיתי מאכל 5.2 זבוב למלכודת ליום בכרמי בעל מתחילים את הטיפולים בחודש יולי. מרווחי הזמן בין הטיפולים 7-25 ימים.

במשך כל עונת הגידול בודקים את הפרי בקפידה לגילוי הטלות. אם למרות ריסוסי הפיתיון נמצאו הטלות פוריות או רימות. מרססים ריסוס חיפוי. ריסוס פיתיון מהאויר: ניתן לבצע גם ריסוסי פיתיון מהאוויר העיקרון הוא אותו העיקרון של הטיפול מהקרקע אלא שהביצוע הוא מהאוויר.

ניתן לטפל בבומינל + מלתיון טכני 50 סמ"ק לדונם בפסים כל 05 מ' או בסקסס 210 סמ"ק.

3 ריסוסי חיפוי: –

ריסוס ברוגור ותחליפיו לכיסוי של כל נוף העץ בתרסיס. סף הטיפול: 1 זבובים למלכודת ניטור בממוצע או לפי מציאת הטלות בפרי (כשאין מלכודות לניטור) בסף – של 2% מהפירות.

התכשירים המומלצים: רוגור (ודומיו) 05% ת"מ, בריכוז 5.2% . לתכשירים יש פעילות סיסטמית, וביכולתם לקטול גם את הרימות, הנמצאות בתוך הפירות. התכשיר יעיל למשך כ 7 ימים אולם החדירה היא כ 0 מ"מ בלבד לפרי ולכן יש לטפל כאשר הרימות – – הן בשלב זחל ראשון.

ביסקייה בריכוז 5.50% , מוספילן בריכוז 5.51% , קלימרה בריכוז 5.51% נפח התרסיס לפחות 155 ליטר במטעים המבוגרים.

סס הנמר:

בחלק ממטעי הזיתים נצפתה פעילות חזקה של זחלי סס הנמר. יש להמשיך ולעקוב אחר גיחת הבוגרים ולטפל כנגדם.

חוטי פרומון לבלבול בוגרי סס הנמר: ניתן ורצוי גם להדביר את הסס ע"י שימוש בחוטי פרומון לבלבול זכרים ההמלצה בכרמים נגועים קשה: 55 חוטים לדונם ובחלקות נגועות פחות כ 05 חוטים – לדונם, הטיפול השיג בשנים האחרונות תוצאות טובות מאשר הטיפולים הכימיים ללא הפרת מאזן בכרם.

ניתן לטפל גם בתכשירים כימיים: הדברת בוגרי הסס והזחלים הצעירים תעשה לאחר בקיעתם או במעברם מהענפים הדקיקים לענפים עבים יותר. הטיפולים המומלצים הם: ביסקייה בריכוז 5.50% , מוליט או שונית בריכוז 5.57% , (תכשיר זה מונע נשל) או ראנר בריכוז 5.50% . רצוי להחליף בין החומרים לסירוגין.

מספר הטיפולים ומועדיהם יקבע בהתאם לעצמת הנגיעות בכל חלקה וחלקה.

כנימת הזית, פרלטוריה וכנימה אדומה:

בשנים האחרונות ישנה התפרצות מחודשת של הכנימות הנ"ל במטעי הזיתים. בחלקות שנצפתה בהם נגיעות בכנימות אלה בעונה שעברה יש לעקוב אחר התפתחות הכנימות ולטפל בשלב ההזדחלות (לקביעת מועד הטיפול חובה להתייעץ עם המדריכים מאחר והתכשירים הם מגח"ים ועובדים רק על שלב הזחל). התכשירים המומלצים: טייגר, קוברה או טריגון בריכוז 5.20%

כנגד הכנימות ניתן לטפל גם בקונפידור או תחליפיו בהגמעה 20-05 סמ"ק לעץ בוגר בהתאם למרווחי הנטיעה, לפני פתיחת הפרחים. רצוי לציין כי לגיזום השפעה מכרעת הן על התפרצות המזיק והן על אפשרויות ההדברה לכן כדאי מאוד להקפיד על גיזום נכון.

ציקדת הרוק:

בשנים האחרונות אנו מגלים פעילות של ציקדת הרוק הגורמת להפרשה רבה של טל דבש והיווצרות פייחת רבה. לטיפול במזיק יש להתייעץ במדריכים.

בברכה,

מדריכי הגידול

ענף הזית