סיכום הכנס המקצועי בענף הזית ב- 10.8.15

ב-10.8.15 התקיים במרכז ענף הזית בחוות חנניה כנס מקצועי בשיתוף מחוז צפון ושה"מ במשרד החקלאות.

הכנס עסק בשני נושאים: הנושא העיקרי היה זבוב הזית, השפעתו על היבול ואיכותו דרכי הטיפול בו.

הנושא השני היה בשיתוף עם מעוף המפעילה מסלול חדש לתמיכה בהתארגנויות חקלאים ועסק בהצגת הנושא ובשיווק וקידום שמן הזית.

בכנס המרתק השתתפו עשרות מגדלים ואנו מודים לשותפים ולמארגנים.

לתמונות מהאירוע: