מכתב למגדלי ויצרני שמן זית 2015

עם ההתקדמות של עונת מסיק זיתי השמן, אנו מבקשים לעדכן ולנסות ולהציג את התמונה הכוללת בענף בארץ ובעולם.
ראשית מספר הבהרות לגבי שאלות שעלו בנוגע למתווה היבוא בקיץ האחרון:
בתחילת הקיץ הופעלו על משרד הכלכלה, לחצים כבדים של מספר גופים משמעותיים העוסקים בשיווק זמן זית כגון יד מרדכי, זיתא, שמן תעשיות ואחרים בבקשה לאפשר להם לייבא אלפי טונות של שמן זית בפטור ממכס, בנימוק של מחסור בשמן זית לרכישה בארץ. אנו כענף הדגשנו הבעייתיות והסיכונים לענף הזית ביבוא פטור ממכס. במהלך משותף גובשה פשרה שבה התאפשר יבוא במכס מופחת אך בכמות מצומצמת, במועד קצוב ובמחיר שלא יפחת מהמחיר המומלץ של שנה שעברה. במסגרת מתווה זה, בניהול משרד הכלכלה ייבאו הגופים המוזכרים למעלה ונוספים כ-1,500 טון של שמן זית.
בשיחה שבה השתתפו עובדי ומנהל מינהל תעשיות במשרד הכלכלה שהוא הגורם האחראי לנושא והממונה על התחום וחברים מהענף לאחר סיום מתווה היבוא, הובהרה לו ע"י המשתתפים הבעייתיות בנושא לחברי הענף והובעה דאגה בנוגע לעונת המסיק החדשה. מנהל מינהל תעשיות הבהיר שהוא רואה חשיבות בענף שמן הזית הישראלי ושאין כל כוונה לנקוט כל צעד עד לסיום כל שמן הזית הישראלי מהעונה הקרובה. לשאלתנו הוא הדגיש והבהיר שכל מידע או שמועות אחרות אינן על דעתו אלא על דעת מפיציהם בלבד. חשוב לציין לטובה, שבעקבות פניות שלנו ושל אחרים הגביר משרד הכלכלה את הפיקוח והבקרה על מכסות יבוא המוגרלות במסגרת הסכמי הסחר וזאת לשם צמצום המסחר בהן.

בספרד, מצב היבולים לא רע אחרי שנה קשה בה נצרכו המלאים, לעומת זאת ביוון ובעיקר באיטליה המצב נראה פחות טוב. בבורסה בחאיין ספרד, עם התקדמות העונה אנו עדים השנה להתמתנות בעליית המחירים לירידות מחירים קלות ולהתייצבות המחיר סביב 3 יורו, זאת לאחר שמחירי שמן הזית כתית מעולה עלו והגיעו בבורסה בחאיין לרמה של מעל 4 יורו.
ברמה הארצית מסתמנת עונה מאתגרת עם הבדלים גדולים בין האזורים, אזורים עם מעט יבול לעומת אזורים עם יבול רב.
אנו שבים ורואים שישנה מגמה של עלייה בביקוש לשמן הזית הישראלי האיכותי. עבודה משותפת להגדלת המודעות והצריכה של שמן ישראלי איכותי, כמו גם צמצום ההיצע של שמנים מזויפים ונחותים בשוק בעקבות פעילות רבה, נותנים את אותותיהם.
אנו עוברים בענף שמן הזית הישראלי, תהליך שיפור איכות מתמשך בגידול, במסיק, באצירת השמן ובטיפול ובאיחסון שלו. נושא שמירה על איכות השמן לאורך זמן מקבל מענה בהצטיידות מתאימה ותמיד חוזר הצורך לשמור על האיכות, הניקיון, הטמפרטורה, מניעת מגע עם אוויר וטיפול במשקעים וסילוקם. (חומר רקע נוסף נמצא באתר האינטרנט).
המצב כיום בשוק שמן הזית מורכב וההחלטות אינן פשוטות, מול מגמה צרכנית של שאיפה להקפאת מחירים או לעלייה מתונה של סביבות 5% (שקל), אנו רואים שבהשוואה לשנה שעברה (בה המחיר המומלץ היה 19) ישנה עלייה כמעט בכל תשומות הייצור, במים, בחומרי הזנה וטיפול, בעובדים באנרגיה לעומת מגמה של עליית ביקושים ומחירים עולמית ועלייה בביקוש לשמן ישראלי, מסתמן שהעלאה המתבקשת צריכה להיות מתונה ולהביא בחשבון את המצב העולמי, העלייה בתשומות, ובביקושים ולנוע סביב ה-5% (כשקל).

אנו מבקשים לשוב ולעדכן בכוונה להשיב את חגיגות שמן הזית לחנוכה ולהדגיש את חנוכה כחג שמן הזית הישראלי – נשמח לסייע לכל המעוניין לקחת בכך חלק, פרטים במשרדי הענף או באתר האינטרנט.

ד"ר עדי נעלי
מנהל ענף הזית וצוות העובדים