נוהל תמיכה במגדלי ענף זיתי השמן

אנו שמחים לבשר על פתיחת נוהל התמיכה במגדלי ענף זיתי השמן, כמענה לפתיחת מכסות יבוא פטורות ממכס. התמיכה הינה פועל יוצא של הפעילות המשותפת של ענף הזית וחבריו יחד עם התאחדות חקלאי ישראל, משרד החקלאות ומשרד האוצר ותודתנו להם.

לפרטי הנוהל, לחצו כאן.

המועד האחרון להגשה הוא ה-30.6.16.

אנא הקפידו על מילוי כל הוראות הנוהל. שימו לב מילוי הטפסים ומשלוח כל המסמכים הנדרשים הוא תנאי סף לעמידה בדרישות הנוהל.

לנוחותכם עדיף להשלים את כל דרישות הנוהל ומשלוח המסמכים דרך האתר. יש לקרוא היטב את ההוראות ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.

לתשומת לבכם: שדות חובה מסומנים בטופס הבקשה ב – *

את הטפסים יש לסרוק ולשמור בתיקייה במחשב ממנה ניתן להעלות אותם כ "צרף קובץ" . מומלץ להכין את כל המסמכים מראש בתיקייה ורק אז למלא הבקשה ולשלוח בצירוף כל המסמכים.

לשאלות נוספות ניתן לפנות למשרדי ענף הזית במועצת הצמחים בטלפון: 046990007 או במייל: oliboard@bezeqint.net

למילוי הטופס לחצו כאן:

[button title="לחצו כאן" icon="" icon_position="" link="/update/" target="_blank" color="#6A8242" font_color="#6A8242" large="4" class="" download="" onclick=""]