מותו הפתאומי של ד"ר פתחי עבד אלהאדי

בכאב ובתדהמה נפרדנו מד"ר פתחי עבד אלהאדי ממובילי ענף הזית שנפטר באופן פתאומי.

ד"ר פתחי עבד אלהאדי תרם רבות לקידומו המקצועי של ענף הזית בארץ, היה מדריך וממ"ר זית בשה"מ ולאחר פרישתו עסק בהדרכה פרטית בארץ ובעולם.

ד"ר פתחי עבד אלהאדי הביא לארץ את נושא הטעימה המקצועית של שמן הזית ופאנל הטועמים, הדריך, הקים ועמד בראש פאנל הטועמים של הענף במשך שנים רבות והיה ממובילי הנושא בארץ ובעולם.

ד"ר פתחי עבד אלהאדי לימד במגוון קורסים והשתלמויות והשאיר תלמידים רבים.

ד"ר פתחי עבד אלהאדי המשיך ללמד ונפטר מאירוע לבבי בעודו מעביר הרצאה מתוקשבת לתלמידים.

יהי זכרו ברוך

ענף הזית במועצת הצמחים