כנס בנושא הזית וייצור השמן בעת העתיקה

ענף הזית במועצת הצמחים, יחד עם תגליות המכון הישראלי לארכאולוגיה, ערכו בסוף השבוע האחרון כנס בנושא הזית וייצור השמן בעת העתיקה. בכנס הוצגו עדויות ארכאולוגיות רבות על כך שמקור הזית ושמן הזית הוא מפה, ומאזורנו הוא יצא לכל אגן הים התיכון. במהלך הכנס הודגשה חשיבותו הרבה של שמן הזית בעבר בתרבות, במסורת ובמטבח, והוצגו ממצאים המראים כי צריכת השמן לנפש הייתה גבוה מהצריכה המקובלת כיום, כך שלמרות מגמת העלייה בצריכה ובביקוש לשמן זית, יש לנו לאן לשאוף.

בפתיחת הכנס ציין ד"ר עדי נעלי, מנהל ענף הזית במועצת הצמחים, את החשיבות בהכרת העבר המפואר של תחום שמן הזית בארץ ישראל כדי לתכנן הווה מוצלח ועתיד מזהיר מתוך תפיסה כי על מנת להמשיך קדימה, יש צורך להכיר את העבר. לדבריו, "ממצאי העבר מדגישים את חשיבותו של שמן הזית מייצור מקומי-שורשי בעבר וגם כיום יש צורך לקדם את המודעות לחשיבות הרבה של הישראליות, השורשיות יחד עם הטריות והבריאות שמאפיינים את שמן הזית הישראלי נושא תו איכות".

דר' עדי נעלי