בחירת מועד מסיק הזיתים ליצור שמן

מועד המסיק הוא נושא המעסיק את החקלאים אלפי שנים, מאז שהחל מסיק (קטיף) הזיתים מעצי בר.

פרי הזית הבשל אינו ניתן לאכילה על-ידי בני אדם ללא עיבודו או הפקת השמן ממנו.
פרי הזית הוא ככל פרי ויש לו מועד הבשלה ראשון, מסיק זיתים שלא במועדו, עלול לגרום נזק כלכלי למגדל. קיים חלון זמן מוגבל למסיק הזית במועדו. כדי להפיק את הרווח המרבי מהזיתים, על החקלאי להעריך מראש מהו המועד הנכון.

בעבר הקריטריונים העיקריים לבחירת הזמן הנכון למסיק הזיתים ברוב הזנים, הזמן בו התקיימה צבירת רוב השמן, היה סיום השלב הליניארי של צבירת השמן (ראה הסבר בסקירה מטה) ושינוי של כ- 50% בצבע הפרי. בנוסף נלקח בחשבון גם השינוי החל בהרכב החומרים השונים בפרי הזית.

כתוצאה משינויים משמעותיים במזג האוויר, שינויים המתרחשים משנה לשנה ומיום ליום,
מגיבים העצים לשינויים וכתוצאה מכך משתנה סדר הצימוח ותהליכי ההבשלה השונים משתבשים ורצף האירועים "אליו היה מורגל העץ" ואלו שהכרנו בעבר משתנה בהתאם.
ההחלטה על מועד המסיק נהיתה מורכבת מאוד ומחייבת להחליט עליו על-פי קריטריונים שונים.

המעבר לגידול זיתים בשטחים גדולים הפך את בחירת מועד המסיק למורכבת עוד יותר.
ענף הזית הפך תעשיה חקלאית המושפעת באופן משתנה מהסביבה ומזג האוויר והדרכים והכלים לתגובה, לשינויים, מחייבים מדידתם וחייבים להיות מאוד מדויקים, משוכללים ומהירים.

ההחלטה מחייבת לתאם את כלל חוליות הייצור בשרשרת היצור- המגדל- המוסק- בית הבד והשיווק וכל זאת כדי להתאים ולדייק את קביעת מועד המסיק.

אנו רוצים להודות לאלי כהן על המאמץ והמאמר המעניין

לקריאת המאמר המלא, לחצו כאן