הודעה לציבור – מבצע בדיקות ארצי – שמני זית

כבכל שנה, שירות המזון במשרד הבריאות בשיתוף עם ענף הזית במועצת הצמחים ערך מבצע
בדיקות של מוצרים המסומנים "שמן זית". השמנים נדגמו בדרכי השיווק השונות ברחבי ישראל
ונבדקו במעבדה הארצית לבריאות הציבור- תל אביב או במעבדה המחוזית לבריאות הציבור-
חיפה, וחלקם במעבדת Chemiservice באיטליה. כמו כן, נערכו בדיקות טעם וריח
(אורגנולפטיות) בהתאם לתקן ישראלי 191 לשמן זית.
תוצאות הבדיקות נותחו ביחד עם המומחים לשמן זית בישראל.
המשרד ינקוט באמצעים העומדים לרשותו במקרים בהם יימצא, כי הייתה הפרה של דרישות
החקיקה.
במוצרים הבאים תוצאות הבדיקות מצביעות על כך, שישנו חשד לנוכחות שמן אחר שאיננו שמן
זית, וכי אין מדובר בשמני זית בהתאם לתקן ישראלי 191 לשמן זית.

לקריאת ההודעה המלאה של משרד הבריאות לחצו כאן