מצגות כנס מגדלים מאוגוסט 2022 – בית הבד שער הנגב

מצגות כנס מגדלים – בית הבד שער הנגב אוגוסט 2022 

מצגת 1- אופטימיזציה של מועד המסיק ובקרת בית הבד

מצגת 2 – מצגת טיפול אופטימאלי בשמן זית לאחר המסיק

מצגת 3 – בדיקות איכות לשמן זית

מצגת 4 – הכנות למסיק