הנחיות ועדכונים למגדלי זיתים

מאי 3, 2014
בעלי תו ענף הזית

מאמרים חשובים למגדלים

מספר מאמרים שהתפרסמו ב"עלון הנוטע", מידע חשוב למגדלים בנושא ניטור עקת מים, פריחה וחנטה, השקיה ועש הזית - האם ירים את ראשו.
אוקטובר 10, 2013
הנחיות לדגום עלים בזית

הנחיות לעונה למגדלי הזית

הנחיות לטיפול במטע הזיתים בעונת הסתיו הקרבה. הנחיות של מדריכי הגידול מטעם ענף הזית במועצת הזיתים.
אוקטובר 10, 2013

מכתב למשווקים

מכתב למשווקים של ענף הזית במועצת הצמחים, עידכון חשוב לגבי תו איכות של ענף הזית
יולי 4, 2013

הצעה לסדר היום-חיזוק ענף הזיתים

תמליל דיון בכנסת בנושא חיזוק ענף הזיתים וענף שמן הזית בישראל.
יוני 18, 2013

עדכון לחברי הענף

עדכון לחברי ענף הזית מאת דר עדי נעלי בדבר מודעות איכות שמן הזית שעלתה בעקבות שידור תוכנית כלבוטק.