הנחיות ועדכונים למגדלי זיתים

אוקטובר 10, 2013

מכתב למשווקים

מכתב למשווקים של ענף הזית במועצת הצמחים, עידכון חשוב לגבי תו איכות של ענף הזית
יולי 4, 2013

הצעה לסדר היום-חיזוק ענף הזיתים

תמליל דיון בכנסת בנושא חיזוק ענף הזיתים וענף שמן הזית בישראל.
יוני 18, 2013

עדכון לחברי הענף

עדכון לחברי ענף הזית מאת דר עדי נעלי בדבר מודעות איכות שמן הזית שעלתה בעקבות שידור תוכנית כלבוטק.
יוני 11, 2013
הנחיות לדגום עלים בזית

הדברת זבוב הזית

הנחיית ענף הזית למגדלי זיתים בנושא הדברת זבוב הזית
יוני 11, 2013
הנחיות לדגום עלים בזית

הנחיות לדגום עלים בזית

הנחיות למגדלי זיתים - הנחיות לדגום עלים בזית