חדשות מהענף

מרץ 25, 2021

משולחנו של מנהל הענף מרץ 21

יצרני שמן זית יקרים עם בוא האביב – מזג אויר […]
פברואר 25, 2021

הכנס ה- 16 למחקרים בזית

אנו רוצים להודות לכל המשתתפים, המרצים והמארגנים של הכנס ה- […]
דצמבר 17, 2020

עדכון חשוב לגבי מועד אחרון להגשת בקשות תמיכה לפיזור עקר / גפת רטובה

מועד אחרון להגשת בקשות תמיכה לפיזור עקר / גפת רטובה […]
נובמבר 23, 2020

קול קורא נוהל מתן תמיכות לבעלי בתי בד לפינוי עקר

הנחיות להגשת בקשות לתמיכה בפינוי שפכי בתי בד )עקר וגפת […]
נובמבר 23, 2020

עדכון תקופתי על השינויים והשיפורים בפעילות מועדון תו האיכות – אוקטובר 2020

אנו מבקשים לעדכן אתכם בשיפורים הרבים שנעשו במהלך השנה האחרונה […]