אוליו - OLIO

מושב צור משה, ישראל
Ha-Shibolim Street Tzur Moshe Center District IL
09-894516609-8945166
050-5290444050-5290444
09-8945122