א.שגיא חקלאות

20 רח' מיכאל כפר ביאליק 27905
04-872123204-8721232
050-5443636050-5443636
04-8721232
קיימת אפשרות להגיע לביקור במקום (בתיאום מראש)
כן