בד ושמן בע"מ

מושב בית חנן
052-8383004052-8383004
08-9101444