בוסתן עורבים - ד"ר נעמי איש שלום

ברוכים/קלע, ברוכים קלע אלון
טלפון 04-6871485 פאקס 04-6871575טלפון 04-6871485 פאקס 04-6871575
058-7401227058-7401227

קיימת אפשרות להגיע לביקור במקום (בתיאום מראש)
כן