בית בד צפריה

מושב צפריה
050-4773605050-4773605
03-5662364