רמת הגולן, מושב כנף
050-3733315050-3733315
04-6797654