מושב כנף רמתהגו 1293000
050-3733315050-3733315
04-6797654
קיימת אפשרות להגיע לביקור במקום (בתיאום מראש)
כן