הר ועמק שמן זית ישראלי

עין השופט, ישראל
חגי 057-6539003חגי 057-6539003
לושי 050-5666506 גל 050-7366182לושי 050-5666506 גל 050-7366182
קיימת אפשרות להגיע לביקור במקום (בתיאום מראש)
כן