זיתי שפע

82 גמזו 7313000
82 גמזו מחוז המרכז IL
050-5217839050-5217839