לביא שמן זית מהגליל

36 הושעיה
36 הושעיה מחוז הצפון IL