זמרת הארץ

השחר 5 פעמי תש"ז 7316000
השחר 5 פעמי תש"ז מחוז הדרום IL