חג בכפר

מושב שדה יעקב 36586
04-983368604-9833686
052-4573145052-4573145
077-5603282
קיימת אפשרות להגיע לביקור במקום (בתיאום מראש)
כן