חוות ערטול

דיר ראפת ת.ד275 בית שמש 99000
דיר ראפת ת.ד275 בית שמש מחוז ירושלים IL