יורם ליבנה

מושב שדה משה
054-7372280054-7372280
077-7800119