כפר קדם

הושעיה, ישראל
04-656551104-6565511
054-3000788054-3000788
קיימת אפשרות להגיע לביקור במקום (בתיאום מראש)
כן
זנים
סורי