כרם הראל

305 בית הלוי 4287000
305 בית הלוי מחוז המרכז IL