כרם רות

שטריקר 68 שבי ציון 6200327
שטריקר 68 תל אביב-יפו מחוז תל אביב IL